‘คอบช.’ ชี้ ประกันสุขภาพครอบคลุมแล้ว ไม่ต้องทำ ‘ประกันโควิด – 19’

‘คอบช.’ ชี้ ประกันสุขภาพครอบคลุมแล้ว ไม่ต้องทำ ‘ประกันโควิด – 19’พร้อมแนะวิธีพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประกันสุขภาพ 

วันที่ 23 มีค. 2563 กรุงเทพฯ – นายกมล กมลตระกูล ประธานอนุกรรมการด้านการเงิน คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทำประกันเพิ่ม เพราะประกันภัยเดิมนั้น รวมการประกันภัย กรณีติดเชื้อโควิดอยู่แล้ว ตาม ‘คำสั่งนายทะเบียนที่ 23/2563 เรื่องให้เพิ่มเติมเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid – 19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย’

ส่วนผู้บริโภคที่ต้องการซื้อประกันภัย สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประกันขอให้ใช้ข้อสังเกต ‘ประกันภัย Covid-19’ ดังนี้

1.ผู้บริโภคต้องตรวจสอบเงื่อนไขการประกันให้ดี ก่อนทำสมัครทำสัญญา บางประกันมักพ่วงประกันอุบัติเหตุร่วมด้วย และหากกรมธรรม์ มีข้อความว่า “ต้องเกิดอุบัติเหตุและติดเชื้อไวรัส Covid – 19 พร้อมกัน จึงจะได้เงินตามเงื่อนไขของสัญญาประกัน” ดังนั้น ถ้าเกิดติดเชื้อไวรัส Covid – 19 เพียงอย่างเดียว หรือ อุบัติเหตุเพียงอย่างเดียว ไม่มีสิทธิรับเงิน เพราะไม่เข้าเงื่อนไข ตามสัญญา ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบกรมธรรม์ให้ดีด้วย

2. เงื่อนไขของประกันที่ระบุว่า “เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัส Covid- 19” ส่วนนี้ต้องดูความเห็นของแพทย์ บางคนหากติดเชื้อจริง แต่สาเหตุการเสียชีวิตมาจากโรคแทรกซ้อน เช่น ความดัน หัวใจวาย ปอดติดเชื้อ แพทย์จะไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าเสียชีวิตจากไวรัส Covid – 19 ก็อาจไม่เข้าเงื่อนไขของประกัน

และ 3. ผู้บริโภคที่เอาประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพก่อนทำสัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทประกันอ้างในภายหลังเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลสุขภาพ โดยเฉพาะกรณีติดเชื้อไวรัส Covid – 19 ก่อนทำประกัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยในการปฏิเสธการจ่ายเงินตามสัญญาประกัน

ดังนั้น หากจะทำประกันภัยเพิ่มขอให้พิจารณาความจำเป็นอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทำประกัน