หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาองค์กรผู้บริโภค เปิดประชุมนัดแรกเลือก ปธ.สภาฯ – กก.ผู้เชี่ยวชาญ

สภาองค์กรผู้บริโภค เปิดประชุมนัดแรกเลือก ปธ.สภาฯ – กก.ผู้เชี่ยวชาญ

จากเมื่อ 9 ธ.ค.63 ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ทำให้เกิด ‘สภาองค์กรผู้บริโภค’ อย่...

ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค 152 องค์กร ยื่น สปน. เป็นคณะผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค

ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค 152 องค์กร ยื่น สปน. เป็นคณะผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค

ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค 152 องค์กร รวมตัวยื่น สปน. เปิดตัวเป็นคณะผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย’ พร้อมเผย ภายใน 30 วัน จะมีการประกา...

อินโฟกราฟิค

สมาคมสหพันธ์องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (สสอบ.)

211/2  ซ.งามวงศ์วาน 31  ถ.งามวงศ์วาน  
ต.บางเขน  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 02 248 3734 ถึง 37  แฟกซ์ 02 248 3733
อีเมล: accot.thailand@gmail.com