หน้าหลัก

ข่าวผู้บริโภค

Final Call ถึงสายการบิน ! ผู้บริโภคเตรียมฟ้องทวงคืนค่าตั๋ว หลังยืดเยื้อกว่า 1 ปี

Final Call ถึงสายการบิน ! ผู้บริโภคเตรียมฟ้องทวงคืนค่าตั๋ว หลังยืดเยื้อกว่า 1 ปี

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องสายการบิน คืนเงินค่าตั๋วโดยสารให้ผู้บริโภคหลังล่าช้ากว่า 1 ปี ยันพร้อมเดินหน้าฟ้องหากไม่คืนเงิน จากสถานการณ์การระบาดของ...

ข่าวกิจกรรม

อินโฟกราฟิค

สมาคมสหพันธ์องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (สสอบ.)

211/2  ซ.งามวงศ์วาน 31  ถ.งามวงศ์วาน  
ต.บางเขน  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 02 248 3734 ถึง 37  แฟกซ์ 02 248 3733
อีเมล: accot.thailand@gmail.com