องค์กรสมาชิก

ลำดับ รายชื่อองค์กรสมาชิก
1 เครือข่ายผู้บริโภคสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม
2 สมาคมผู้บริโภคสงขลา
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
อ.เมือง จ.พะเยา
4 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
4/2 ซ.วัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
5 มูลนิธิสุขภาพไทย
กรุงเทพมหานคร
6 เครือข่ายรัฐชุมชนคนแปดริ้ว
จ.ฉะเชิงเทรา
7 สมาคมผู้บริโภคขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
8 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
9 เครือข่ายนักวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
10 เครือข่ายสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
11 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสตูล
จ.สตูล
12 สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก