ติดต่อเรา

สมาคมสหพันธ์องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (สสอบ.)

เลขที่ 211/2  ซอยงามวงศ์วาน 31  ถนนงามวงศ์วาน  ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 248 3734 ถึง 37   แฟกซ์ 02 248 3733  อีเมล:  accot.thailand@gmail.com

 


The Association of Confederation of Consumer Organization, Thailand (ACCOT)

211/2  Soi Ngamwongwan 31, Ngamwongwan Rd., Bangkaen, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000.
Office: (+662) 248 3737   Facsimile: (+662) 248 3733  e-mail: accot.thailand@gmail.com